Pentru îmbunătățirea continuă a calitații serviciilor oferite, vă rugăm sa evaluați (pe o scala de la 1 la 5) calitatea urmatoarelor aspecte:

chestionar medical